Zarządzanie Najmem


Inwestowanie w nieruchomości z przeznaczeniem na wynajem jest obecnie bardzo popularne.

Może to być niezwykle opłacalna forma inwestycji - wystarczy trochę wiedzy i odpowiednie zarządzanie.

Wynajmujący a najemca,

jaka jest różnica?

Na wstępie, z uwagi na częste mylenie pojęć, chcielibyśmy zaznaczyć, że wynajmujący to osoba, która ma prawo do dysponowania nieruchomością, natomiast najemca może od wynajmującego nieruchomość wynająć i korzystać z niej na mocy umowy, za określoną w niej wysokość czynszu.
Nieruchomość na wynajem

- prosty i pewny zysk co miesiąc?


Posiadanie nieruchomości przeznaczonej na wynajem z pozoru wydaje się prostym i pewnym sposobem na comiesięczny zysk. Jednak droga do zarabiania na wynajmie jest znacznie bardziej kręta niż może się wydawać. Podstawowym krokiem jest znalezienie najemcy, a żeby go znaleźć należy przygotować nieruchomość i trafić do odpowiedniej grupy odbiorców. Następnie przychodzi moment podpisania umowy. Powinna być rozsądnie skonstruowana i zabezpieczać interesy wynajmującego.

Likwidacja awarii

- obowiązek najemcy czy wynajmującego?


Podczas trwania umowy najmu niejednokrotnie w nieruchomości zdarzają się awarie czy usterki, których likwidacja jest obowiązkiem wynajmującego. Musi on poświęcić swój czas i pokryć koszty naprawy. Ponadto zdarzają się najemcy, którzy zwlekają z terminowym płaceniem czynszu, a kontakt z nimi jest utrudniony. Są również tacy, którzy potrafią  wyrządzić w wynajmowanym lokalu szkody, szczególnie gdy wiedzą, że wynajmujący nie będzie miał czasu na kontrolowanie swojej nieruchomości.

Więcej nieruchomości,

więcej do zarządzania


Sytuacja jest tym trudniejsza, im więcej lokali ma w swoim posiadaniu wynajmujący. Dla niektórych wynajem jest tylko dodatkowym źródłem dochodu, ale mamy do czynienia także z inwestorami, których praca polega na wyszukiwaniu nieruchomości z potencjałem i wynajmowaniu ich długo- lub krótkoterminowo. W obu przypadkach wychodzimy naprzeciw Państwu z ofertą zarządzania najmem.


Co możemy

dla Państwa zrobić?•    przygotujemy nieruchomość pod  wynajem,
•    znajdziemy najemcę,
•    wynegocjujemy korzystne dla Państwa warunki wynajmu,
•    dopniemy formalności (zawarcie umowy, rzetelny protokół zdawczo-odbiorczy),
•    dopilnujemy, aby płatności były rozliczane w terminie,
•    zlecimy fachowcom naprawę usterek,
•    okresowo skontrolujemy nieruchomość,
•    będziemy czuwali nad nieruchomością przez cały czas trwania najmu,
•    wykonamy odbiór nieruchomości po zakończeniu umowy najmu.
CO GWARANTUJE WSPÓŁPRACA Z NAMI?